Wibond PickVisionSistemi ile Belgesiz toplama

Belgeler alınmalıdır ve götürülmelidir, o kaybedilebilir yada yerleştirilebilir - Zaman azaltılır ve hata kaynakları önlenebilir. Wiond'un yeni PickVisionSistemi toplamayı belgesiz sağlar.

Verilerin çalışma alanına direk transferi, depo çalışanın performansını yükseltir, her bir Siparişin döngü
süresini azaltır, toplamadaki ve bununla birlikte teslimatdaki hataları azaltır.

Belgesiz toplama şu ana kadar, hızlı veri değerlendirmeye ve kısa döngü süresine sahipti ayrıca bunlara ilave olarak Stok mevcudunu azaltarak Depo alanına küçültür.

PickVisionSistemi getirdiği iyi sonuçlardan dolayı kendini kısa bir süre içerisinde amortize edecektir.